Toàn quốc đã hoàn thành 93.090 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị

(TBTCO) – Quyết định 388/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Đến nay, toàn quốc đã hoàn thành 93.090 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Chưa có bình luận nào

Viết bình bình luận