🚌 SỰ KIỆN ROADSHOW HOÀNH TRÁNG SENTOSA SKY PARK CÙNG BÁCH TÍN LAND

🚌 SỰ KIỆN ROADSHOW HOÀNH TRÁNG SENTOSA SKY PARK CÙNG Bách Tín Land 
Hòa cùng không khí Quốc Khánh 02/09 toàn dân vui Tết độc lập, Bách Tín Land vui “Tết” Sentosa Sky Park cùng sự kiện Roadshow hoành tráng đầy ấn tượng
“Tâm vàng đất Cảng, sống chuẩn chất Sing”
 
                     
   
Chưa có bình luận nào

Viết bình bình luận