Từ tháng 6/2023, doanh nghiệp muốn đầu tư dự án NƠXH phải tham gia đấu thầu

Từ ngày 15/6, nguyên tắc mới đối với trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu sẽ chính thức được áp dụng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021 hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Theo đó, Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 3 về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu.

Chưa có bình luận nào

Viết bình bình luận